WELKOM BIJ Stichting Ondernemersfonds Putten

‘Alleen samen komen we verder’

Wat doet de SOP?

De SOP is ontstaan in 2015 en heeft als doel: het organiseren van evenementen, door en voor ondernemingen in de dorpskern van de gemeente Putten. Zij faciliteert en stimuleert activiteiten in de dorpskern van de gemeente Putten waardoor er een bruisend en energiek winkelcentrum ontstaat met een (regionale) aantrekkingskracht voor ondernemers en inwoners. Zij verzorgt daarnaast ook de feestverlichting in de kern van het dorp Putten.

Heeft u een activiteit voor ogen?

Wilt u meer informatie over een mogelijke bijdrage voor uw activiteit in het centrum van Putten? Lees onderstaande stappenplan en stuur ons een mail via secretariaat@sop-putten.nl.

Stappenplan voor het aanvragen van een bijdrage

  1. Stel een activiteitenplan op bestaande uit
    • Een activiteitenkalender waarbij aangegeven wordt welk centrumgebied hierbij profijt heeft.
    • Een begroting waaruit de verwachte kosten en de eigen gegenereerde opbrengsten blijken.
  2. Dien dit plan in, met eventueel aanvullende motivatie, voor 1 oktober (voor het jaar wanneer de activiteiten plaats gaan vinden) via secreatariaat@sop-putten.nl.
  3. Voor 1 november motiveert de SOP of het ingediende plan opgenomen wordt in de subsidieaanvraag.
  4. In januari stelt de SOP de hoogte vast van de bijdrage. Een betaalschema van de vastgestelde bijdrage wordt kenbaar gemaakt.
  5. Binnen 2,5 maand na de laatste geplande activiteit wordt de verantwoording afgelegd door middel van een inhoudelijk en een financieel verslag. Het inhoudelijk verslag bevat in ieder geval een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan. Het financieel verslag omvat een vastgestelde jaarrekening en een balans met een samenstellingsverklaring van een externe accountant1 alsmede een uiteenzetting van het resultaat ten opzichte van de vastgesteld bijdrage.
  6. De SOP stelt de definitieve bijdrage vast en betaald het resterende bedrag uit.